CSR
W swojej działalności wyznajemy i wdrażamy zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu. Szczególną uwagę przywiązujemy do dbania o standardy codziennego życia i funkcjonowania mieszkańców Górnego Śląska. W naszych działaniach z zakresu CSR staramy się urzeczywistniać jedną z wiodących zasad naszego brandu, która brzmi: “Dbajcie o swoją przestrzeń tak jak my dbamy o waszą przestrzeń”.